TO BE INNOVATION
WITH DIGITAL LIFE

สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาชีวิตยุคดิจิตอล

เป้าหมาย

เรามุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์โลกสู่ยุคดิจิตอล เชื่อมโยงทุกส่วนของโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และลดการทำงานที่ซับซ้อน

ทักษะ

ทีมงานของเรามีทักษะในการคิดวิเคราะห์งาน และเลือกในเครื่องมือที่มีความเหมาะสม ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางด้านนวัตกรรม

วิสัยทัศน์

การทำงานโดยยึดถือผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ ด้วยการพัฒนาและสื่อสาร รวมไปถึงความเข้าใจทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ

WE DO WITH EXPERTISE

เราสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี 

จากประสบการณ์ต่างๆ ในวงการเทคโนโลยี กับหลายโครงการตลอดหลายปีทำให้เรามีประสบการณ์ในการเลือก แนะนำ รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการของเรา

เทคโนโลยีที่นำพาสู่โลกยุคดิจิตอล และเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

พัฒนาระบบเว็บไซต์

พัฒนาระบบเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆ ให้เว็บไซต์คุณโดดเด่นกว่าใครๆ

พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น

พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น บนระบบมือถือสมาร์ทโฟนและ แทปแลทซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างมากเข้าถึงได้ง่าย และเป็นโอกาสช่องทางที่รวดเร็วที่สุด

พัฒนาซอฟแวร์

พัฒนาระบบซอฟแวร์ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมอุปกรณ์ หรือการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างบูรณาการ

ให้คำปรึกษาด้าน ICT

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการสร้างสรรค์องค์กร ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

PROJECT CASE OVERVIEW

ระบบบริหารข้อมูลขนาดใหญ่

ในปัจจุบัน ข้อมูลการสื่อสารต่างๆ ถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนกลาง ข้อมูลบริการ ข้อมูลสาธารณะเป็นต้น ทำให้การจัดเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล ต้องมีการวางแผนและจัดสร้างรูปแบบการทำงานและจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งบริษัท เจนเนติกพลัส จำกัด ได้ทำการสร้างระบบเพื่อบริหารจัดการต่างๆ และมีความเชี่ยวชาญ

CENTRALISE DATABASE

เทคนิคการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพื่อให้องค์กรใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกับ ลดความสับสนในกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี

API SOLUTIONS

ไม่ต้องกังวลเรื่องการเชื่อมต่ออีกต่อไป ไม่ว่าจะพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอะไร หรือใช้ซอฟแวร์อื่นๆ ก็สามารถเชื่อมต่อระบบต่างๆเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยี API

SECURITY

ระบบความปลอดภัยของข้อมูล มีการเข้ารหัสและจัดเก็บภายใต้ระบบที่มีการป้องกันไว้เป็นอย่างดี

CHANNELS

รองรับการทำงานหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นระบบปฎิบัติการใดๆ หรืออุปกรณ์ใดๆ ก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างไรขอบเขต

PROJECT CASE OVERVIEW

โมบายแอพพลิเคชั่น

โครงการที่พัฒนาด้วยระบบโมบายแอพพลิเคชั่นมีมากกว่า 10 โครงการ โดยให้บริการด้านนี้มากกว่า 4 ปี เป็นทั้งระบบที่ส่งเสริมการขาย ส่งเสริมระบบหลัก หรือเป็นระบบหลักที่ควบคุมการทำงานในส่วนต่างๆ ซึ่งเติบโตไปตามแนวทางของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ระบบเครือข่ายมีความรวดเร็วมากขึ้น

MOBILITY

ข้อมูลข่าวสาร และบริการจะตามติดผู้ใช้ไปทุกหนทุกแห่ง และรองรับการเข้าใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ไม่จำกัดการใช้งานแค่ในพื้นที่ทำงานอีกต่อไป

ALWAY ON HAND

ต้องการติดต่อสื่อสาร หรือข้อมูลใดๆ ก็ทำได้ทันทีเพียงหยิบอุปกรณ์ใกล้ตัว ก็พร้อมรองรับการใช้งานทันที

APPLE IOS

รองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์ของ APPLE INC. ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad

GOOGLE ANDROID

รองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์ที่ใช้งานระบบปฎิบัติการ Google Android ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ตัวอย่างผลงาน

ความภูมิใจของโครงการต่างๆ ที่ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้บริการจากเรา

ลูกค้าของเรา

ตัวอย่างในหลายๆ ความภูมิใจของเรา ที่ได้รับเกียรติให้บริิการ

ได้รับเกียรติใช้บริการจาก บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ที่ดูแลบริหารจัดการระบบการพัฒนาพื้นที่ให้กับโครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมด พัฒนาระบบเพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ภายใต้การบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม

BANGKOK METRO NETWORK

ได้รับเกียรติใช้บริการจากบริษัทในกลุ่มสีลมฮาร์ดแวร์ ที่ให้บริการดูแลระบบหน่วยงานต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีตรวจวัดอันดับหนึ่งของประเทศ ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ที่พัฒนาเพื่อสังคมประเทศไทยอย่างแท้จริง

SILOM HARDWARE

ได้รับเกียรติใช้บริการจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีระดับประเทศ และเครือข่ายโทรศัพท์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการอยู่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เลือกใช้บริการด้านเทคโนโลยีโมบายแอพพลิเคชั่น

TRUE CORPERATION

รู้จักเรามากขึ้น ! เยี่ยมชมเว็บไซต์บริการต่างๆ ของเรา หรือโทร 02-1171844

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา มีความตั้งใจ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สำหรับการพัฒนาและให้บริการต่างๆ

เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพ ประโยชน์สูงสุดในการให้บริการต่างๆ กับลูกค้าทุกท่าน
ณัฐพงศ์ ศรีทองอินทร์
(อั้ม)

Chelf Executive Officer

ศรีสุภา รัตนางกูร
(ภา)

Administration Manager

นิพนธ์ คนสันเทียะ
(อาร์ท)

Head of Development

สุธัญ ปานติดตัว
(ต้น)

Head of Development

วันวิสาข์ สาระโยธิน
(แนน)

Head of Creative

ตะวัน ภูครองพลอย
(อั๋น)

Project Administrator

เสาวลักษณ์ วิจิตรเวียงรัตน์
(เชอร์รี่)

Senior Appearance Developer

อานุภาพ ศรีปัญญา
(อั้ม)

Software & Web Developer

อธิวัฒน์ หาญพิมาย
(อ๊อฟ)

Software & Web Developer

ธีรนันท์ ตรึสุข
(ทีม)

Software & Web Developer

ฉัตรป้อง หอมระรื่น
(อั้ม)

Software & Web Developer

เกียรติจารุพัฒน์ สมศรี
(เบลค)

Software & Mobile Developer

ดนัยฤทธิ์ กตะศิลา (โจอี้)

Software & Web Developer

ทศพล โพชะเรือง (หนึ่ง)

Software & Mobile Developer

มณีรัตน์ ศรีมันตะ (พลอย)

Software Tester & Quality  Control